“Baki” author, Keisuke Itagaki draws downtown wwwwww

1 : Nameless Mr. @ Opun 2018/11/7 (Wed) 08 : 19: 46 ID: BXZ
Thanks! You've already liked this